Main menu

Več informacij

Leseni izdelki – gradniki za sestavljanje so namenjeni:

  • dopolnjevanju in bogatenju obstoječega šolskega programa za tehniške dneve v osnovnih šolah. Lahko služijo kot motivacija in povezava z drugimi učnimi vsebinami (likovne in literarne vsebine, ljudsko izročilo, zgodovina, tehnični razvoj izrabe energije in prenos gibanja, varstvo okolja, promet, ...);
  • sestavljanju gradnikov v vrtcih, šolah in rehabilitacijskih centrih za razvijanje gibalnih spretnosti;
  • kot končni izdelek – spominek, darilo.

Gradniki za sestavljanje nudijo priložnost spoznavanja uporabe strojev in orodij, katere so naši predniki uporabljali vsakodnevno za izrabo energije ali prenose gibanja. Pri bliskovitem tehnološkem razvoju pozabljamo na ohranjanje bogate kulturne in tehniške zgodovine naših prednikov.

Čas izdelave je okviren in je odvisen od starosti in izkušenosti otroka. Izdelki so tematsko razdeljeni in prilagojeni različnim starostim in sposobnostim otroka. Zelo pomembno je motiviranje otrok za izdelovanje in uporabljanje igrač, razvijanje pozitivnih in ustvarjalnih odnosov, osveščanja in varstva narave.

V kompletu je načrt za izdelavo in kratka pisna navodila. Izdelki imajo pridobljeno mnenje Sekcije za domačo obrt pri Obrtni zbornici Slovenije. So iz naravi prijaznih materialov, lesa in kartona.