Main menu

Izobraževalne delavnice

V sodelovanju z Javnim zavodom Trubarjevi kraji, Rokodelskim centrom Ribnica in Parnas, zavodom za kulturo in turizem Velike Lašče, izvajamo izobraževalne delavnice za učitelje in mentorje v osnovnih šolah, vzgojitelje, mentorje krožkov, učitelje otrok s posebnimi potrebami, delovne terapevte ter študente Pedagoške fakultete. Izobraževalne delavnice se izvajajo dvakrat letno Avgusta in Novembra na Trubarjevi domačiji ali po dogovoru na vaši šoli, če zagotovite najmanj 12 udeležencev.

Izdelke lahko otroci po dogovoru izdelujejo tudi pod vodstvom naših mentorjev.

trubarjevikraji    parnas    rokodelski center ribnica